ngày 12 tháng 4 năm 2012

Câu 1:Nội dung cơ bản của chính sách khai thác thuộc địa lần II của thực dân Pháp

Bài làm

I/Mở bài

Sau Chiến tranh Thế giới I(1914-1918) ,các nước thắng trận tiến hành phân chia lại thế giới,trật tự thế giới mới được thiết lập,hình thành hệ thống Vecxai-Oasinhton.

Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi , nước Nga Xô Viết được thành lập, Quốc tế Cộng sản ra đời

Hậu quả của chiến tranh đã làm cho các cường quốc tư bản Châu Âu gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt là đế quốc Pháp chịu sự tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ (1,4 triệu người chết,thiệt hại về vật chất lên đến 200 tỉ phrang).Để bù đắp thiệt hại nặng nề trong chiến tranh, trên cơ sở đó khôi phục địa vị kinh tế trong hệ thống tư bản chủ nghĩa,Pháp vừa bóc lột nhân dân trong nước , vừa tiến hành “Chương trình khai thác thuộc địa lần II” ở Đông Dương.

Tình hình trên tác động mạnh đến Việt Nam

II/Thân bài:Nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần II của thực dân Pháp

Ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam,Pháp thực hiện chính sách khai thác thuộc đia lần II .Chương trình được triển khai từ sau chiến tranh thế giới thứ I(1919) đến trước khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933)

Trong cuộc khai thác này ,Pháp đầu tư mạnh,tốc độ nhanh ,qui mô lớn vào các ngành kinh tế ở Đông Dương chủ yếu là Việt Nam.Trong vòng 6 năm(1924-1929),vốn đầu tư khoảng 4 tỉ phrang, tăng 6 lần so với trước chiến tranh.

Nông nghiệp được đầu tư nhiều nhất,thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân để mở rộng diện tích các đồn điền cao su.Năm 1927, vốn đầu tư vào nông nghiệp của Pháp là 400 triệu phrang(gáp 10 lần so với trước chiến tranh),diện tích trồng cao su 1918 là 15 ngàn hecta, 1930 tăng lên 120 ngàn hécta.Nhiều công ty cao su được thành lập :Đất đỏ.Mi-sơ-lanh

Công nghiệp bên cạnh công nghiệp chế biến được Pháp đầu tư mở mang ngành dệt, muối, xay xát…(sợi Nam Định, rượu Hà Nội, diêm Bến Thủy…)thực dân Pháp tập trung đầu tư và khai thác mỏ và khoáng sản(than,sắt,thép,kẽm…).Với các công ty ,cơ sở cũ tăng cường đầu tư về nhân công ,vốn đẩy nhanh tiến độ khai thác.Bên cạnh đó thành lập các công ty than mới như:Công ty than Hạ Long-Đồng Đăng,Công ty than và kim khí Đông Dương, Công ty than Tuyên Quang, Công ty than Đông Triều

Pháp chú ý đầu tư và khai  thác vào hai ngành nông nghiệp và khai mỏ vì

 • Đầu tư ít vốn thu lợi nhuận cao,thu hồi vốn nhanh chóng
 • Không ảnh hưởng đến nền kinh tế chính quốc

Thương nghiệp đặc biệt là ngoại thương phát triển,gia lưu buôn bán nội địa được đẩy mạnh.Tuy nhiên Pháp áp đặt thuế khóa nặng nề đối với hàng hóa nhập từ nước ngoài(đa số là hàng hóa Nhật và Trung Quốc) nhằm độc chiếm thị trường Đông Dương,tăng thị phần hàng hóa Pháp tại Đông Dương từ 37% trước chiến tranh tăng lên 62% những năm sau đó

Giao thông vận tải cũng được đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu bức thiết trong cuộc khai thác và vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước.Đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn như Đồng Đăng-Na Sầm(1922),Vinh-Đông Hà (1927)

Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương phát hành giấy bạc và cho vay lãi

Nhờ vào chính sách tăng thu thuế ngân sách Đông Dương 1930 tăng gấp 3 lần 1912

III/Kết bài:

Về kinh tế,thực dân Pháp đã du nhập vào Việt Nam bằng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xem kẽ quan hệ sản xuất phong kiến.Kinh tế Việt Nam tuy có bước tiến mới song còn bị kìm hãmlệ thuộc vào kinh tế Pháp

Về xã hội có sự phân hóa sâu sắc bên cạnh các giai cấp cũ(địa chủ, phong kiến, nông dân) xuất hiện thêm các tầng lớp giai cấp mới(tư sản,tiểu tư sản, công nhân) với những lợi ích khác nhau

Câu 2: Chính sách chính trị ,văn hóa –giáo dục của thực dân Pháp sau chiến tranh TG I

Bài làm

Sau CTTG I bên cạnh việc thi hành các chính sách khai thác thuộc địa Pháp còn tăng cường các chính sách cai trị ở Đông Dương

Về chính trị, Pháp đề ra chính sách “chuyên chế triệt để” tức là mọi quyền hành trong nước rơi hoàn toàn vào tay thực dân Pháp, trong khi đó vua quan Nam triều chỉ là những tên bù nhìn tay sai.Pháp thiết lập bộ máy quân sự,cảnh sát, mật thám, nhà tù dày đặc và hoạt động ráo riết.Bên cạnh đó là chính sách “chia để trị” chia VN làm 3 kì theo 3 chế độ khác nhau nhằm chia rẽ dân tộc.Tăng cường sử dụng bộ máy cường hào .địa chủ để vơ vét ,bóc lột nông dân nông thôn.Ngoài ra Pháp còn thi hành cải cách chính trị-hành chính như đưa thêm người Việt vào các phòng Thương mại và Canh nông ở các thành phố lớn,lập các cơ quan dân cử (Viện dân biểu Bắc kỳ, Viện dân biểu Trung kỳ, Hội đồng quản hạt Nam kỳ…)nhằm lôi kéo bộ phận tư sản và địa chủ về phía mình

Về văn hóa –giáo dục

 • Hệ thống giáo dục Pháp –Việt được mở rộng gồm các cấp tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học nhưng chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội ,Huế, Sài Gòn.
 • Các cơ sở in ấn, xuất bản ngày càng nhiều với hàng chục tờ báo, tạp chí tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ.Nhà cầm quyền Pháp khuyến khích ,ưu tiên xuất bản các sách báo cổ vũ chủ trương “Pháp Việt đề huề” nhằm tuyên truyền lừa bịp “công lao khai hóa” của Pháp
 • Các trào lưu tư tưởng, khoa học –kĩ thuật, văn hóa- nghệ thuật phương Tây tràn vào Việt Nam tạo nên những chuyển biến mới về nội dung và phương pháp tư duy sáng tác.
 • Các yếu tố  văn hóa truyền thống, văn hóa mới tiến bộ và văn hóa nô dịch cùng tồn tại, đan xen và đấu tranh với nhau.Đặc biệt là văn hóa nô dịch đã gây ra tâm lí tự tin, vong bản,khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan,tệ nạn xã hội ….tạo ra những tàn dư văn hóa có ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội Việt Nam về lâu dài

Câu 3:Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau CTTG I

Bài làm

I/Mở bài:

Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa ,xã hội Việt Nam bị phân hóa sâu sắc.Bên cạnh các giai cấp cũ như địa chủ phong kiến và nông dân còn xuất hiện các tầng lớp, giai cấp  mới như tư sản, tiểu tư sản, công nhân.Mỗi tầng lớp, giai cấp đều có quyền lợi và địa vị khác nhau nên thái độ chính trị và khả năng cách mạng cũng khác nhau trong cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp.

II/Thân bài:

 1. Giai cấp địa chủ phong kiến:là chỗ dựa chủ yếu của Pháp,sau chiến tranh tiếp tục bị phân hóa,được sự dung dưỡng của Pháp nên cấu kết với chúng ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột về kinh tế và đàn áp về chính trị đối với nhân dân ta.Vì vậy không có khả năng cách mạng.Tuy nhiên một bộ phận trung và tiểu địa chủ yêu nước có tinh thần dân tộc dân chủ chống Pháp và tay sai
 2. Giai cấp nông dân :chiếm 90% dân số,bị đế quốc ,phong kiến chiếm đoạt ruộng đất,phá sản không lối thoát.Mâu thuẫn giữa nông dân và thực dân đế quốc,tay sai ngày càng gay gắt.Nông dân là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất của cách mạng
 3. Giai cấp tư sản:chủ yếu là tiểu chủ trung gian làm thầu khoán, cung cấp nguyên vật liệu hoặc làm đại lý cho hàng hóa Pháp, ra đời sau chiến tranh thế giới thứ I với số lượng ít, thế lực kinh tế yếu lại chịu sự chèn ép và kìm hãm của tư sản Pháp nên nhanh chóng bị phân hóa thành hai bộ phận
 • Tư sản mại bản:quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với đế quốc
 • Tư sản dân tộc: khuynh hướng kinh doanh độc lập dựa vào tài sản riêng (Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu…), ít nhiều mang tinh thần dân tộc dân chủ chống Pháp và tay sai nhưng yếu kém dễ thỏa hiệp
 1. Giai cấp tiểu tư sản:ra đời cùng lúc với giai cấp tư sản gồm học sinh,sinh viên, viên chức,người làm nghề tự do,người buôn bán nhỏ…thường bị đế quốc bạc đãi ,kinh rẽ,đời sống bấp bênh, dễ bị rơi vào con đường phá sản hoặc thất nghiệp.Trong đó bộ phận học sinh,sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.Họ trở thành lực lượng đi đầu trong các phong trào, lực lượng quan trọng của cách mạng
 2. Giai cấp công nhân:ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần I và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng từ sau chiến tranh Thế giới thứ I(trước chiến tranh 10 vạn,1929 tăng lên 22 vạn) ,bị tư sản và đế quốc đàn áp và bóc lột , có quan hệ gắn bó với giai cấp nông dân nên giàu truyền thống yêu nước,sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản nên nhanh chóng trở thành động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.

III/Kết bài:Từ sau Chiến tranh Thế Giới thứ I , ở Việt Nam có những chuyển biến về kinh tế cũng như sự phân hóa sâu sắc của giai cấp trong xã hội.Mâu thuẫn xã hội tiếp  tục diễn ra sâu sắc ,trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.Cuộc đấu tranh chống đế quốc và phản động tay sai tiếp tục diễn ra gay gắt ,phong phú về nội dung lẫn hình thức.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s